18° Sisli
 • EURO
 • DOLAR

ADÜ’de Uzaktan Eğitim Başlıyor

Gündem - Mart 26, 2020 15:32 A A

“evdekal.adu.edu.tr”

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (ADÜZEM) alt yapısı ile tüm öğrenciler 30 Mart 2020 tarihi itibari ile uzaktan etkileşimli bir şekilde evdekal.adu.edu.tr adresi üzerinden derslerine katılabilecek.

ADÜ öğrencileri örgün eğitimde aldıkları dersleri programdaki aynı saatte bilgisayar başına geçerek dersleri öğretim elemanlarından görüntülü dinleyebilecek, öğrenciler soruları ile karşılıklı etkileşime geçebilecektir. Ders saatini kaçıran öğrenciler daha sonra sistemden dersin videosunu izleyebilecektir.

Korona virüs tedbirleri doğrultusunda Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından ikinci bir karar alınana kadar Yükseköğretim kurumlarının eğitim ve öğretim süreçlerinin mümkün olduğunca kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için 2019-2020 Eğitim ve Öğretim Yılı Bahar Dönemi ile sınırlı kalmak üzere Yükseköğretim kurumlarınca derslerin teorik kısımlarında gerekli altyapı ve yetkinlik var ise uzaktan öğretimle yürütülebilecek bir şekilde bir planlama yapılması istenmişti. Bu kapsamda ADÜZEM Eğitim Portalı, senkron (eş zamanlı) ya da asenkron (eş zamanlı olmayan) şekilde yöntemler kullanılarak evdekal.adu.edu.tr ile öğretim elemanlarımız derslerini öğrencilere anlatabilecektir.

“İş birliği ve özverili çalışma neticesinde ek bir maliyet ödemedik”

ADÜ uzaktan eğitim koordinasyonunu yürüten Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz salgına ilişkin tedbirlerin yürürlüğe konduğu ilk andan itibaren Rektör Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir önderliğinde ve kendisinin koordinasyonunda altyapının temini ve sürecin işleyişinin sağlıklı olarak yapılandırılması hususunda Üniversitenin tüm unsurları ile seferber olduğunu ifade etti.

Kısa zamanda başarıya ulaşıldığını ve Üniversitenin yaklaşık 51 000 öğrencisine ve 1900 akademik personeline senkron ve asenkron olarak uzaktan eğitime erişim imkanı sunduğunu belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, normalde 1 milyon TL’nin üzerinde bir yatırım gerektiren bu iş için ADÜ’nin ortak aklı, girişimci ruhu ve personelinin iş birliği ile özverili çalışmasını kullanıldığını, ekstradan bir maliyet olmadığını ifade etti. Bu anlamda ADÜ’nün ülkemizde model olarak alınması gereken bir üniversite olduğunu belirten Öksüz, ADÜ’nün ülkemizde uzaktan eğitimi nitelikli, kullanıcı dostu olarak sunabilen ve hukuki açıdan da denetlenebilir olma koşulunu sağlayabilen bir portala sahip nadir ve örnek üniversitelerden biri haline geldiğini vurguladı.

“Bu süreci öğrencilerimizin eğitimini aksatmadan aşacağız”

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Dünyanın ve ülkemizin içine düştüğü bu sıkıntılı evrede özellikle farklı meslek gruplarının çalışmaları ön plana çıkmaktadır.  Kriz dönemlerinde bunu yaşayarak görmekteyiz. Örneğin yaşadığımız bu salgın sürecinde sağlık çalışanlarımızın önemini bir kez daha gördük. Kendilerine minnettarız. Eğitim de bütün milletler için vazgeçilmez bir öneme sahiptir.  Eğitimi önceleyen devletler öncü devletler olmuştur. Yüz yüze eğitimin sınırlı olduğu günümüz koşullarında bireylerin eğitim hakkından mahrum bırakılmaması, devletimiz ilgili kurumlar ve kurumumuz için önemli bir kaidedir.” sözleri ile eğitimin aksamamasının önemine vurguladı.

Prof. Dr. Öksüz, Ülkemizde YÖK’ün koordinasyonunda öğrencilerin eğitime erişim sağlayabilmesinin önündeki tüm engelleri izole etmeye çalıştıklarını ve adı uzaktan olmakla birlikte eğitimi öğrencilere yakınlaştırdıklarını ifade etti. Öksüz, Üniversite olarak yaptıklarını; ADÜ bünyesinde Uzaktan Eğitim Portalının yapılması, Öğrenci bilgi sistemi OBİS’in ADÜ Uzaktan Eğitim Portalına tam entegrasyonunun yapılması, Senkron ders işleme araçlarının ADÜ Uzaktan Eğitim Portalına tam entegrasyonun yapılması, Portal ve araçlar konusunda kullanıcı eğitimlerinin gerçekleştirilmesi ve kullanıcı destek sisteminin ADÜ Uzaktan Eğitim Portalına entegrasyonu olarak özetledi.

“Kendi imkanlarımızla sistemi kurduk”

ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalının Üniversitenin tamamen kendi imkanlarıyla geliştirilen bir portal olması sebebiyle oldukça önemli bir gelişme olduğunu belirten Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Asenkron olarak öğretim elemanlarımızın ders dokümanlarını paylaştığı, kaynak dökümanları paylaştığı, sunularını yerleştirdiği, ödevlerini verdiği, öğrencilerin sorularını yanıtladığı bir platformu inşa etmek önemli. Bu tür platformlar, farklı üniversitelerde de geliştirilmiş durumda yine bu amaçla dijital olarak farklı uygulamalarda kullanmak mümkün. Ancak Üniversitemiz tarafından geliştirilen uzaktan eğitim portalında öğretim programımız ve öğrencilerimizin örgün öğretimde kayıt altına alındığı OBİS kısaltmasıyla ifade edilen Öğrenci Bilgi Sistemi tam olarak entegre edildi. Bu sayede OBİS sisteminden tüm dersler ve bu derslere kayıtlı tüm öğrenciler Uzaktan Eğitim Portalı içerisine alındı. Örneğin şu an 1.324 Öğretim elemanına ait 5589 ders ve bu derslere ait 12322 şube sisteme girilmiş durumda. Üniversitemizin 51.000 öğrencisi kurumun kendi imkanları ile geliştirdiği bu portala tam erişim hakkına ve fırsatına sahip. Bu da Aydınımız için ve Üniversitemiz için gurur verici bir tablo.” sözleri ile uzaktan eğitim sistemindeki başarılarını anlattı.

“Dersi kaçıran öğrenci ders kayıtlarına ulaşabilecek”

ADÜ’nün kendi bünyesinde geliştirilen bu portalın önemli bir özelliğinin de hukuki açıdan denetlenebilir olma koşulunun sağlanması olduğunu belirten Öksüz,  sistem üzerinde her bir öğretim elemanının, her bir dersi ile ilgili denetlenebilmesi mümkün. Derslerimiz kayıt altında. Ayrıca, sistemi kendimiz geliştirdiğimiz için portal üzerindeki veriler kendi sunucularımızda yer almakta ve dolayısıyla bilginin güvenliği, verilerin güvenliği sağlanmakta.” dedi

Prof. Dr. Cumali Öksüz, “Asenkron olarak gerçekleştirdiğimiz bu ciddi gelişmeden sonra, uzaktan eğitim olanaklarını tam fonksiyonlu olarak, yani senkron biçimde öğrencilerimize sunabilmek amacıyla öncesinde lisans hakları satın alınan Google G-suite Meet programı sisteme entegre edildi. Google G-suite Meet programı uzaktan toplantı yapılmasına müsaade eden bir program olmakla birlikte, bağımsız bir program olarak işlev görmekte. Normalde kayıt yapma özelliği de olmayan ve lisans hakları olmaksızın birtakım sınırlılıkları içerisinde barındırabilen bir programdır. Ancak kurumumuz uzaktan eğitim ekibi Google G-suite Meet programını yine ADÜZEM Uzaktan Eğitim Portalı içerisine tam Entegre ederek, doğrudan Portaldan programın kullanılmasının önü açılmış ve öğrencilere senkron yayın yapabilme olanağı sunulmuştur. Sadece senkron yayın yapılmamakta aynı zamanda bu yayın kayıt altına da alınmaktadır. Böylece dileyen öğrenci dilediği zamanda bu kayıtları tekrar izleme şansına sahiptir.” dedi

Öksüz,  “Bu süreçte tüm Üniversitemiz Bilgi İşlem personelinin katkısı göz ardı edilemez. Ancak, özellikle ADUZEM Uzaktan Eğitim Portalının her açıdan oluşturulmasına öncülük eden, özveriyle çalışan Toros Katılmış ve Google Meet’in sisteme entegrasyonuna öncülük eden Çağrı Kesen’e teşekkür ederim.” dedi.

“Portal ve araçlar konusunda kullanıcı eğitimleri gerçekleştirildi”

Kısa sürede yapılan bu gelişmeler hakkında personeli bilgilendirmenin, onları bu yeni teknolojinin kullanımı konusunda olumlu yöne kanalize etmenin ve teknik olarak desteklemenin önemine vurgu yapan Öksüz,  “Çağımız teknoloji çağı olmakla birlikte X ve Y kuşağı ağırlıklı olan öğretim elemanları, Z kuşağı olan öğrencilerimizin dünyasına biraz uzak kalabilmekte. ‘Dijital Yerli’ olarak adlandırılan çocuklarımıza ‘Dijital Göçmen’ olarak adlandırılan biz yetişkinler eğitim veriyor ve birtakım zorluklarla karşılaşabiliyoruz. En önemli zorluk bence algımızdaki bariyerleri yıkmak. Ama bunu yapmalıyız, engelleri bertaraf etmeliyiz.  Öğretim elemanlarımızla da bu süreçte uzaktan eğitim ve Uzaktan Eğitim Portalının kullanımı üzerine, yine uzaktan eğitim araçları kullanılarak birtakım eğitimler gerçekleştirdik. Yöneticilerimizle de benzer eğitimler gerçekleştirdik. Bu eğitimler oldukça verimli geçti. Yöneticilerimiz ile yaptığımız uzaktan eğitim toplantılarının başarısı üzerine birim yöneticilerimizden kendi akademik personeli ile benzer toplantıları yapmalarını istedik. Onlar da birimlerinde bilgilendirme ve eğitim toplantıları yaptılar ve her bir birim kendi içerisinde bu eğitimlerini tamamladı.  Mutlulukla ifade edebilirim ki akademisyenlerimiz artık uzaktan eğitim ile ilgili derslerini vermeye hazır durumda.” ifadeleri ile personele yönelik eğitim sürecini aktardı.

“İçerik geliştirme sürekli devam edecek”

23 Mart’tan başlanarak bir haftanın öğretim elemanlarının içerik geliştirmeleri ve bu içerikleri uzaktan eğitim portalına yüklemeleri amaçlı olarak ayrıldığını belirten Öksüz,  “İşbirliği içerisinde içerikler geliştirildi ve portala yüklendi.  İçerik geliştirme süreci sürekli bir eylem olup, süreç içerisinde devam edecek, çeşitlendirilecek, zenginleştirilecek ve öğrenciye en faydalı hale getirilmesi için çalışılacak.  Bu bakımdan Öğretim elemanlarımıza sürekli olarak eğitim desteği sunulacak. Özellikle her bir birimde oluşturulan uzaktan eğitim birim koordinatörü bünyesinde bu çalışmalar daha da verimli bir şekilde sürdürülecek. Bu süreçte üniversitemizin Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünün (BÖTE) çabaları ve desteği yadsınamaz” dedi.

“Destek ekibimiz sürekli yanlarında”

Yaşanabilecek olası sıkıntılar için hızlı bir şekilde birkaç destek ekibinin oluşturulduğunu belirten Öksüz, öğretim elemanı ve öğrenci destek ekibi olmak üzere iki ayrı ekip kurulduğunu belirtti ve “Öğretim elemanı destek ekibine 8, öğrenci destek ekibine yaklaşık 90 kişiyi dahil ettik. Bu amaçla yeni bir santral kurduk. Santralimiz şu an devrede ve gelecek soruları cevaplamak üzere tüm kullanıcılarımızı destekleyeceğiz. Bu destek, hafta içi sabah 8’den akşam 11’e kadar sürecek. Bu canlı desteğin yanı sıra kullanıcı sorularına Portal üzerinde mesajla, SMS yoluyla, e-posta ile de cevap verilebileceğini belirten Öksüz, “öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimiz rahat olsunlar, süreçte hep beraberiz, cevaplanmamış hiçbir soru kalmayacak” ifadeleri ile destek ekibi çalışması hakkında bilgi verdi.

“Portalımız kullanıcı dostu”

Portalın menüsünün oldukça kolay olduğunu, kullanıcıların sorularına anında cevap bulabildiğini vurgulayan Öksüz, kullanıcı görüşleri doğrultusunda güncellemelerin sürekli yapılabildiğini ve bu özellikleri ile portalın kullanıcı dostu olduğunu vurguladı.  Ayrıca;  öğretim elemanlarının tüm öğrencilerin bilgisine otomatik olarak erişebildiği, duyurular yapabildiği, farklı türden ders materyallerini portala rahatlıkla yükleyebildiği, ödevleri verebildiği,  öğrencilerin de yaptıkları ödevleri portala yükleyebildiklerini, soruları varsa öğretim elemanına sorabildiklerini, anında destek alabildiklerini belirtti.

Portalın zaman ve mekandan bağımsız olarak görsel ve işitsel destek sunduğu için özellikle engelli öğrencilerimize ilişkin çok ciddi katkıları olacağını da ekleyen Prof. Dr. Cumali Öksüz bu yönüyle de eğitim hakkının nitelikli olarak her kitleye sunulabildiğini işaret etti.

“Uzaktan eğitim bir zorunluluk değil bir gerekliliktir”

ADÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cumali Öksüz, eğitimin tüm paydaşlarına ve özellikle öğrencilere ve öğretim elemanlarına farklı bir bakış açısı getirmesi adına uzaktan eğitimin bir fırsat olduğunu vurgulayarak, “Dün öğrettiğimiz gibi bugün öğretirsek çocuklarımızın yarınını çalarız” sözüne vurgu yaparak  “Üniversitemiz uzaktan eğitime hazır. Öğrencilerimize oldukça nitelikli ve etkileşimli bir ortam sağladık. Bu konuda inanıyorum ki Türkiye’de bir marka olacağız.” İfadelerine yer verdi.

 

 

 

Bu haber 232 kez okundu.
bir kap su
Gündem - 15:32 A A
BENZER HABERLER
haber hattı

YORUM BIRAK

YORUMLAR

Hiç yorum yapılmamış.

HAVA DURUMU

25 Eylül 2020 CUMA
18°
 • CTS 33.2°
 • PAZ 28.2°
 • PTS 35.2°

HABER LİSTESİ

 • 01
  Bize hatırlattıkların için teşekkürler Coronavirüs!..
  Dün sosyal medyada güzel bir video paylaşıldı… Ben de ilgiyle ve biraz da farkındalıkla izledim… Video coronavirüs’e  teşekkürle başlıyordu ve devamında bizlere unuttuğumuz bazı ŞEY’leri tek tek  hatırlatıyordu… İşte o videodaki SES’e kulak verelim: “Teşekkürler Coronavirüs. Bizi silkelediğin için!.. Bize daha büyük bir şeye bağlı olduğumuzu gösterdiğin ve düşündürdüğün için!.. Teşekkürler, bize bollukla, sağlıkla, özgürce […]
 • 02
  6 Kilo Uyuşturucu Aydın’a Sokulmadı
  Aydın Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Aydın il merkezinde uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan operasyonda K9 Narkotik köpeği Çayra’nın da yardımıyla uyuşturucu ele geçirildi. 22.03.2020 günü Doğu illerinden aydına yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği istihbaratı alınan  K. İ. isimli şahsın kullanmakta olduğu aracında yapılan yapılan aramada, araçın çeşitli yerlerinde ve […]
 • 03
  Didim’de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
  Didim’de bir kadın evinde ölü bulundu Didim’de yalnız yaşayan  kadın evinde ölü bulundu Olay Yeni Mahalle 825 sokak Yusuf Apartmanı No:4 Kat 1’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ailesi yurt dışında yaşayan ve uzun yıllardır Didim’de tek başına  ikamet eden Funda Yıldız’dan (45) komşuları bir süredir haber alamadı. Apartmanda duyulan koku üzerine komşular durumu polise […]
 • 04
  Altınkum Vakıf Tesislerinde Yıkım Başladı
  Altınkum Vakıf Tesislerinde Yıkım Başladı Yıkımı Zabıta Durdurdu Altınkum Yalı Caddesi üzerinde bulunan ve Didimlilerin park olmasını istediği,  ancak halen belirsizliğini sürdüren ve Vakıf Arazisi olarak bilinen yerdeki metruk binalar yıkılmaya başlandı. Gazetemiz e gelen haberler üzerine görüştüğümüz yetkililer metruk binanın bazı hayati tehlike yaratmaya başladığını ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü olarak yıkıma başladıkları söylendi. Didim […]
 • 05
  Didim İmam Hatip Ortaokulu Kapatıldı
  Didim İmam Hatip Ortaokulu Kapatıldı Didim’de Çamlık Mahallesinde Kurulan Didim imam hatip Ortaokulu ve Yenimahalle’deki pansiyonlu Anadolu İmam hatip Lisesine  talep olamaması üzerine,  Didim İmam Hatip Ortaokulu ile Didim Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin  olduğu binaya taşınacak. Geçtiğimiz yıl  200 Kişilik pansiyonu 24 dersliği bulunan liseye yeterli öğrencinin başvurmaması üzerine  okul yeterli  kapasiteye ulaşamadı. Didim’in Y […]
 • 06
  Korona Günlerinde OSB Yeniden mi Hortluyor?
  Didim’de geçtiğimiz yıl Tarım Bakanlığınca yatırım planlarına alınan Didim’de Su Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ve Balık Çiftliklerinin  yapımıyla ilgili Didim kamuoyunun tepkisi ve toplanan 40 bine yakın imzaya rağmen,  AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Didim’de kurulması planlanan Su Ürünleri Organize Sera Bölgesi (OSB) ile ilgili yaptığı açıklamada ilçedeki çevreci tepkileri eleştirdi. Yapılması planlanan  Balık […]
 • 07
  “SAKIN EV VE ARSA SATMAYIN DİDİM’E OTEL YAPMAYIN(!)”
  “SAKIN EV VE ARSA SATMAYIN DİDİM’E OTEL YAPMAYIN(!)” Didim’in fahri hemşerisi Turizmci Hüseyin Baraner’den korona sonrası turizm ile ilgili öngörüler ve tavsiyeleri ve öngörülerinde  “En az beş yıl otel yapmayın” yakarışı ve  ” Arsası, evi, yatırımı olanlar sakın ola yerinizi satmayın” önerisi dikkat çekiyor. Gazetemize de yaptığı açıklamaların dikkat çeken bölümlerinde Baraner,  uzun dönem öngörüleri […]
 • 08
  400 TEKNE SALDIRI İÇİN GÜN SAYIYOR !
  400 TEKNE SALDIRI İÇİN GÜN SAYIYOR ! Didim’de kaçak avcılığı ile mücadele edilen deniz patlıcanı olarak bilinen deniz canlısının avlanması ile ilgili olarak avlanmasının 28 Eylül 2020 itibariyle serbest bırakılacağını duyan ruhsatlı tekneler hazırlıklarına başladılar. “Didim Sivil Gelişim Gurubu” bileşenlerinden Didim Hayvanları ve Doğayı Koruma Derneği (DİHAD) Didim Derneği  adına bilgilendirme paylaşımı yapan  DİHAD yöneticisi […]
 • 09
  “DİDİM’İN BİR DEĞERİNİ DAHA YİTİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ”
  DİDİM’İN BİR DEĞERİNİ DAHA YİTİRMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ Dün gazetemize haber olan Altınkum Yalı Caddesi üzerindeki Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait metruk tesislerde yıkım işlemlerin başlaması üzerine Didim Belediyesi işlemi durdurma kararı aldı. Konuyla ilgili olarak Didim Derneği Yönetim Kurulu yazılı bir basın açıklaması ile söz konusu arazinin Didim’in belleğini barındırdığını ve halen kendilerinin de taraf olduğu […]
 • 10
  AN İTİBARİYLE DİDİM GERÇEĞİ
  Büyükşehirlerden Didim’e kaçış var sanırım. Didim’in en işlek caddesi üzerinde oturuyoruz. Araba plakalarının çoğunluğuna baktığımızda başta Ankara olmak üzere Eskişehir, İstanbul, Çorum vs. gibi plakaların çoğaldığını görüyoruz. Buraya kaçıp gelenlere şunu söylemek istiyorum. Hastanemizin kapasitesi kış zamanlarında bile yetersiz yaz aylarında yaşamış olduğumuz kalabalığı biliyor olmanız lazım. Burası kış aylarında 85 bin nüfusu bile kaldıramıyor. […]