26° Açık
  • EURO
  • DOLAR
  • İsmail Türkbay

    Avukat, Çevreci ve Büyük Menderes'in temizlenmesi için çaba gösteren, bunun için mücadele veren sıradan bir vatandaş...
  • Değişik anlamları olan bu üç kelime nasıl olur da yan yana gelir? Paranoya, sözlük anlamı olarak “ abartılı gurur, kuşku, güvensizlik, bencillikle belli olan bir ruh hastalığıdır.” (1) Kişinin bir olay veya olgu karşısında aşırı endişe veya korku duyması ile de anlatılabilen, mantıksız kuruntu oluşturan bir rahatsızlıktır… Geçtiğimiz yıllarda İlimizde ilk kez Kırım Kongo Kanamalı […]
  • Başlık olarak Mustafa Kemal Atatürk’ün, her Türk vatandaşının kulağına küpe olması, unutmaması ve daima hatırlaması gereken sözünü yazdım. Amacım üzerinde yaşadığımız toprakların, üzerinde yaşayan kadim insanlar tarafından geçmişten günümüze işgale yeltenen dış düşmana karşı aralarındaki din, dil, mezhep, yaşam ve ırk farklılığını görmezden gelip bir ve beraber olduklarını ve birlikte savaştıklarını bilmenizi istememdir… Anadolu’nun kadim […]
  • Uygar ülkeler, hukukun üstünlüğünü kabul etmiş ve uygulamaktadırlar. Çünkü onların koydukları kurallar ayrım gözetmeden herkese eşit uygulanır. Bizim hukukumuzda da benzer uygulamalar vardır. Örneğin Anayasa 10. Maddesi “Kanun Önünde Eşitlik” kuralını koymuştur. Maddenin 1. fıkrası; “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet ve siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetmeksizin kanun önünde eşittir.” […]